Voorbij

Het is al weer voorbij, de grote zomervakantie.

Een zomervakantie waarvan we allemaal van mening zijn dat deze of gene er aan heeft bijgedragen dat het belang van het kind niet voorop stond, en dat is lastig als je als ouders dat belang ALTIJD voorop hebt staan.

Immers, als de kinderen het leuk en goed hebben, hebben ouders dat ook.

Het was dan ook behoorlijk improviseren en gelukkig is dat ons als ouders niet vreemd.

Terugkijkend op de afgelopen weken zijn er dus óók leuke dagen geweest waarin het vervelende even kon weg ebben voor de jongens en wat ons zelfs tot mooie, nieuwe en zeer verhelderende ontmoetingen heeft gebracht, al dan niet ‘op afspraak’. Maar daarover later meer.

Vandaag, als afsluiter, mochten we een mooie rondvaart op de Vecht ervaren, heerlijk als kinderen oog voor de natuur hebben en ze de liefde voor het ‘toeren’ op het water delen.

Morgen, de eerste schooldag, Rico-Jay en broer Ryan kijken er vol vertrouwen naar uit en hebben er zin in, hebben bijna dagelijks hun lesjes geoefend om bij te blijven of misschien zelfs in te halen waar wij als ouders alleen maar heel trots op kunnen zijn.

Morgen, de eerste schooldag, waarop we ook worden verwacht bij de leerplichtambtenaar omdat er vermoedelijk vóór de schoolvakantie sprake was van ongeoorloofd schoolverzuim…..

Schoolverzuim vanwege ziekte, een chronische ziekte.

Schoolverzuim omdat geen enkele arts gedegen onderzoek wilde doen, (en nog steeds niet!!!)

Schoolverzuim vanwege lange, enórm lange wachtlijsten in ons zorgsysteem.

Schoolverzuim vanwege chronische aandoeningen.

Chronische aandoeningen, welke bij niet adequaat behandelen enkel zullen verergeren…

Morgen, de eerste schooldag, en wij gaan de strijd weer aan, tegen het onbegrip, de onwetendheid en de desinteresse,  omdat we alleen het beste voor onze kinderen willen én omdat we niet de enige ouders zijn welke belandt zijn in een proces welke totaal nÍet in het belang van het kind is.

Opdat alle kinderen de juiste zorg en Passend Onderwijs mogen ontvangen!

Share Button
®2024 Stichting Rico-Jay To America